Briefe Der Liebe By Maria Nurowska - vdaaver.ml

maria nurowska wikipedia wolna encyklopedia - maria nurowska ur 3 marca 1944 w ok ku polska powie ciopisarka i nowelistka jej dziadek by arystokrat ojciec legionist matka nale a a do armii krajowej absolwentka filologii polskiej na uniwersytecie warszawskim debiutowa a na amach tygodnika literatura jest cz onkini stowarzyszenia pisarzy polskich tw rczo